Locatie

De nieuwbouwlocatie heeft betrekking op het weidegebied ten oosten van Bunschoten Spakenburg. Dit gebied wordt begrensd door de Oostelijke Randweg, de Nijkerkerweg, de achterzijde van de woningen aan de Zuidwenk met als uiterste oostgrens de Rengerswetering. Dit met uitzondering van de nieuwe begraafplaats die natuurlijk wordt gehandhaafd.

Het rode vlak geeft het eerste eiland aan. Het blauwe vlak is het tweede eiland.